Giá vàng PNJ lúc: 17:03 ngày: 16/06/2016

Nguồn PNJ lúc: 17:03 ngày: 16/06/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,442,000 VNĐ 3,482,000 VNĐ
SJC 3,451,000 VNĐ 3,483,000 VNĐ
Vàng 24K 3,401,000 VNĐ 3,481,000 VNĐ
Vàng 18K 2,486,000 VNĐ 2,626,000 VNĐ
Vàng 14K 1,911,000 VNĐ 2,051,000 VNĐ