Giá vàng PNJ lúc: 14:07 ngày: 13/09/2016

Nguồn PNJ lúc: 14:07 ngày: 13/09/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,590,000 VNĐ 3,630,000 VNĐ
SJC 3,612,000 VNĐ 3,633,000 VNĐ
Vàng 24K 3,548,000 VNĐ 3,628,000 VNĐ
Vàng 18K 2,596,000 VNĐ 2,736,000 VNĐ
Vàng 14K 1,997,000 VNĐ 2,137,000 VNĐ