Giá vàng PNJ lúc: 14:44 ngày: 05/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:44 ngày: 05/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB31,870 VNĐ32,270 VNĐ
SJC34,950 VNĐ35,020 VNĐ
Vàng 24K31,300 VNĐ32,100 VNĐ
Vàng 18K22,290 VNĐ23,690 VNĐ
Vàng 14K17,110 VNĐ18,510 VNĐ