Giá vàng PNJ lúc: 14:44 ngày: 05/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 14:44 ngày: 05/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,870 VNĐ 32,270 VNĐ
SJC 34,950 VNĐ 35,020 VNĐ
Vàng 24K 31,300 VNĐ 32,100 VNĐ
Vàng 18K 22,290 VNĐ 23,690 VNĐ
Vàng 14K 17,110 VNĐ 18,510 VNĐ