Giá vàng PNJ lúc: 16:52 ngày: 24/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 16:52 ngày: 24/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,199,000 VNĐ 3,239,000 VNĐ
SJC 3,475,000 VNĐ 3,530,000 VNĐ
Vàng 24K 3,160,000 VNĐ 3,240,000 VNĐ
Vàng 18K 2,305,000 VNĐ 2,445,000 VNĐ
Vàng 14K 1,770,000 VNĐ 1,910,000 VNĐ