Giá vàng PNJ lúc: 9:07 ngày: 14/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:07 ngày: 14/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,070,000 VNĐ 3,107,000 VNĐ
SJC 3,360,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ
Vàng 24K 3,015,000 VNĐ 3,095,000 VNĐ
Vàng 18K 2,196,000 VNĐ 2,336,000 VNĐ
Vàng 14K 1,686,000 VNĐ 1,826,000 VNĐ