Giá vàng PNJ lúc: 1:19 ngày: 15/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 1:19 ngày: 15/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,067,000 VNĐ 3,107,000 VNĐ
SJC 3,380,000 VNĐ 3,420,000 VNĐ
Vàng 24K 3,015,000 VNĐ 3,095,000 VNĐ
Vàng 18K 2,196,000 VNĐ 2,336,000 VNĐ
Vàng 14K 1,686,000 VNĐ 1,826,000 VNĐ