Giá vàng PNJ lúc: 8:24 ngày: 17/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:24 ngày: 17/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,075,000 VNĐ 3,115,000 VNĐ
SJC 3,385,000 VNĐ 3,415,000 VNĐ
Vàng 24K 3,025,000 VNĐ 3,105,000 VNĐ
Vàng 18K 2,204,000 VNĐ 2,344,000 VNĐ
Vàng 14K 1,691,000 VNĐ 1,831,000 VNĐ