Giá vàng PNJ lúc: 10:44 ngày: 10/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:44 ngày: 10/07/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,134,000 VNĐ 3,169,000 VNĐ
SJC 3,395,000 VNĐ 3,404,000 VNĐ
Vàng 24K 3,072,000 VNĐ 3,152,000 VNĐ
Vàng 18K 2,239,000 VNĐ 2,379,000 VNĐ
Vàng 14K 1,719,000 VNĐ 1,859,000 VNĐ