Giá vàng PNJ lúc: 13:19 ngày: 21/06/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:19 ngày: 21/06/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,400,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ
SJC 3,421,000 VNĐ 3,441,000 VNĐ
Vàng 24K 3,360,000 VNĐ 3,440,000 VNĐ
Vàng 18K 2,455,000 VNĐ 2,595,000 VNĐ
Vàng 14K 1,887,000 VNĐ 2,027,000 VNĐ