Giá vàng PNJ lúc: 13:38 ngày: 01/07/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:38 ngày: 01/07/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,512,000 VNĐ 3,552,000 VNĐ
SJC 3,528,000 VNĐ 3,553,000 VNĐ
Vàng 24K 3,471,000 VNĐ 3,551,000 VNĐ
Vàng 18K 2,538,000 VNĐ 2,678,000 VNĐ
Vàng 14K 1,952,000 VNĐ 2,092,000 VNĐ