Giá vàng PNJ lúc: 10:23 ngày: 29/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:23 ngày: 29/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,219,000 VNĐ 3,254,000 VNĐ
SJC 3,488,000 VNĐ 3,494,000 VNĐ
Vàng 24K 3,141,000 VNĐ 3,221,000 VNĐ
Vàng 18K 2,291,000 VNĐ 2,431,000 VNĐ
Vàng 14K 1,759,000 VNĐ 1,899,000 VNĐ