Giá vàng PNJ lúc: 13:25 ngày: 24/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 13:25 ngày: 24/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,297,000 VNĐ 3,337,000 VNĐ
SJC 3,337,000 VNĐ 3,362,000 VNĐ
Vàng 24K 3,247,000 VNĐ 3,332,000 VNĐ
Vàng 18K 2,374,000 VNĐ 2,514,000 VNĐ
Vàng 14K 1,824,000 VNĐ 1,964,000 VNĐ