Giá vàng PNJ lúc: 10:00 ngày: 30/09/2016

Nguồn PNJ lúc: 10:00 ngày: 30/09/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,570,000 VNĐ 3,610,000 VNĐ
SJC 3,598,000 VNĐ 3,618,000 VNĐ
Vàng 24K 3,528,000 VNĐ 3,608,000 VNĐ
Vàng 18K 2,581,000 VNĐ 2,721,000 VNĐ
Vàng 14K 1,986,000 VNĐ 2,126,000 VNĐ