Giá vàng PNJ lúc: 8:53 ngày: 23/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:53 ngày: 23/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,195,000 VND 3,230,000 VND
SJC 3,458,000 VND 3,464,000 VND
Vàng 24K 3,130,000 VND 3,210,000 VND
Vàng 18K 2,283,000 VND 2,423,000 VND
Vàng 14K 1,753,000 VND 1,893,000 VND