Giá vàng PNJ lúc: 13:36 ngày: 22/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:36 ngày: 22/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,201,000 VND 3,236,000 VND
SJC 3,464,000 VND 3,470,000 VND
Vàng 24K 3,140,000 VND 3,220,000 VND
Vàng 18K 2,290,000 VND 2,430,000 VND
Vàng 14K 1,759,000 VND 1,899,000 VND