Giá vàng PNJ Source: 8:13 – 17/06/2015

PNJ Source: 8:13 – 17/06/2015
TypeBuySell
PNJ – DAB33
SJC33
24k33
18k22
14k11