Giá vàng PNJ lúc: 9:55 ngày: 05/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:55 ngày: 05/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,189,000 VND 3,224,000 VND
SJC 3,478,000 VND 3,484,000 VND
Vàng 24K 3,122,000 VND 3,202,000 VND
Vàng 18K 2,277,000 VND 2,417,000 VND
Vàng 14K 1,748,000 VND 1,888,000 VND