Giá vàng PNJ lúc: 9:50 ngày: 25/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:50 ngày: 25/03/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,294,000 VND 3,334,000 VND
SJC 3,316,000 VND 3,340,000 VND
Vàng 24K 3,245,000 VND 3,330,000 VND
Vàng 18K 2,373,000 VND 2,513,000 VND
Vàng 14K 1,823,000 VND 1,963,000 VND