Giá vàng PNJ lúc: 9:50 ngày: 25/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:50 ngày: 25/03/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,294,000 VND3,334,000 VND
SJC3,316,000 VND3,340,000 VND
Vàng 24K3,245,000 VND3,330,000 VND
Vàng 18K2,373,000 VND2,513,000 VND
Vàng 14K1,823,000 VND1,963,000 VND