Giá vàng PNJ lúc: 9:43 ngày: 21/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:43 ngày: 21/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,244,000 VND3,279,000 VND
SJC3,496,000 VND3,502,000 VND
Vàng 24K3,180,000 VND3,260,000 VND
Vàng 18K2,320,000 VND2,460,000 VND
Vàng 14K1,782,000 VND1,922,000 VND