Giá vàng PNJ lúc: 13:59 ngày: 14/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 13:59 ngày: 14/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3.231.000 đ/chỉ 3.271.000 đ/chỉ
SJC 3.504.000 đ/chỉ 3.510.000 đ/chỉ
Vàng 24K 3.175.000 đ/chỉ 3.255.000 đ/chỉ
Vàng 18K 2.229.000 đ/chỉ 2.369.000 đ/chỉ
Vàng 14K 1.711.000 đ/chỉ 1.851.000 đ/chỉ