Giá vàng PNJ Source: 9:33 – 24/06/2015

PNJ Source: 9:33 – 24/06/2015
TypeBuySell
PNJ – DAB3,180,0003,215,000
SJC3,441,0003,447,000
24k3,117,0003,197,000
18k2,273,0002,413,000
14k1,745,0001,885,000