Giá vàng PNJ Source: 9:33 – 24/06/2015

PNJ Source: 9:33 – 24/06/2015
Type Buy Sell
PNJ – DAB 3,180,000 3,215,000
SJC 3,441,000 3,447,000
24k 3,117,000 3,197,000
18k 2,273,000 2,413,000
14k 1,745,000 1,885,000