Giá vàng PNJ lúc: 11:12 ngày: 24/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 11:12 ngày: 24/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,182,000 VND 3,217,000 VND
SJC 3,440,000 VND 3,446,000 VND
Vàng 24K 3,117,000 VND 3,197,000 VND
Vàng 18K 2,273,000 VND 2,413,000 VND
Vàng 14K 1,745,000 VND 1,885,000 VND