Giá vàng PNJ lúc: 10:37 ngày: 10/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:37 ngày: 10/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,969,000 VND 3,004,000 VND
SJC 3,279,000 VND 3,291,000 VND
Vàng 24K 2,910,000 VND 2,990,000 VND
Vàng 18K 2,118,000 VND 2,257,000 VND
Vàng 14K 1,624,000 VND 1,764,000 VND