Giá vàng PNJ lúc: 9:30 ngày: 29/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:30 ngày: 29/02/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,300,000 VND 3,340,000 VND
SJC 3,327,000 VND 3,352,000 VND
Vàng 24K 3,250,000 VND 3,335,000 VND
Vàng 18K 2,376,000 VND 2,516,000 VND
Vàng 14K 1,826,000 VND 1,966,000 VND