Giá vàng PNJ lúc: 9:30 ngày: 29/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:30 ngày: 29/02/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,300,000 VND3,340,000 VND
SJC3,327,000 VND3,352,000 VND
Vàng 24K3,250,000 VND3,335,000 VND
Vàng 18K2,376,000 VND2,516,000 VND
Vàng 14K1,826,000 VND1,966,000 VND