Giá vàng PNJ lúc: 9:29 ngày: 25/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:29 ngày: 25/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,180,000 VND 3,215,000 VND
SJC 3,436,000 VND 3,444,000 VND
Vàng 24K 3,112,000 VND 3,192,000 VND
Vàng 18K 2,269,000 VND 2,409,000 VND
Vàng 14K 1,742,000 VND 1,882,000 VND