Giá vàng PNJ lúc: 9:29 ngày: 25/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:29 ngày: 25/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,180,000 VND3,215,000 VND
SJC3,436,000 VND3,444,000 VND
Vàng 24K3,112,000 VND3,192,000 VND
Vàng 18K2,269,000 VND2,409,000 VND
Vàng 14K1,742,000 VND1,882,000 VND