Giá vàng PNJ lúc: 9:21 ngày: 01/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:21 ngày: 01/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,098,000 VND 3,138,000 VND
SJC 3,362,000 VND 3,385,000 VND
Vàng 24K 3,051,000 VND 3,131,000 VND
Vàng 18K 2,223,000 VND 2,363,000 VND
Vàng 14K 1,707,000 VND 1,847,000 VND