Giá vàng PNJ lúc: 9:16 ngày: 02/10/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:16 ngày: 02/10/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,094,000 VND 3,134,000 VND
SJC 3,361,000 VND 3,383,000 VND
Vàng 24K 3,046,000 VND 3,126,000 VND
Vàng 18K 2,220,000 VND 2,360,000 VND
Vàng 14K 1,704,000 VND 1,844,000 VND