Giá vàng PNJ lúc: 9:18 ngày: 12/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:18 ngày: 12/08/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,600,000 VND3,640,000 VND
SJC3,647,000 VND3,668,000 VND
Vàng 24K3,558,000 VND3,638,000 VND
Vàng 18K2,604,000 VND2,744,000 VND
Vàng 14K2,003,000 VND2,143,000 VND