Giá vàng PNJ lúc: 9:18 ngày: 12/08/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:18 ngày: 12/08/2016
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,600,000 VND 3,640,000 VND
SJC 3,647,000 VND 3,668,000 VND
Vàng 24K 3,558,000 VND 3,638,000 VND
Vàng 18K 2,604,000 VND 2,744,000 VND
Vàng 14K 2,003,000 VND 2,143,000 VND