Giá vàng PNJ lúc: 9:15 ngày: 28/07/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:15 ngày: 28/07/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB2,983,000 VND3,018,000 VND
SJC3,294,000 VND3,306,000 VND
Vàng 24K2,932,000 VND3,012,000 VND
Vàng 18K2,134,000 VND2,274,000 VND
Vàng 14K1,637,000 VND1,777,000 VND