Giá vàng PNJ lúc: 9:14 ngày: 04/02/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:14 ngày: 04/02/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,136,000 VND3,176,000 VND
SJC3,293,000 VND3,320,000 VND
Vàng 24K3,086,000 VND3,171,000 VND
Vàng 18K2,253,000 VND2,393,000 VND
Vàng 14K1,730,000 VND1,870,000 VND