Giá vàng PNJ lúc: 9:11 ngày: 04/04/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:11 ngày: 04/04/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,271,000 VND3,311,000 VND
SJC3,300,000 VND3,324,000 VND
Vàng 24K3,221,000 VND3,306,000 VND
Vàng 18K2,355,000 VND2,495,000 VND
Vàng 14K1,809,000 VND1,949,000 VND