Giá vàng PNJ lúc: 9:10 ngày: 22/03/2016

Nguồn PNJ lúc: 9:10 ngày: 22/03/2016
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,316,000 VND3,361,000 VND
SJC3,345,000 VND3,368,000 VND
Vàng 24K3,275,000 VND3,360,000 VND
Vàng 18K2,395,000 VND2,535,000 VND
Vàng 14K1,841,000 VND1,981,000 VND