Giá vàng PNJ lúc: 9:10 ngày: 18/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:10 ngày: 18/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,235,000 VND 3,275,000 VND
SJC 3,502,000 VND 3,508,000 VND
Vàng 24K 3,185,000 VND 3,265,000 VND
Vàng 18K 2,324,000 VND 2,464,000 VND
Vàng 14K 1,785,000 VND 1,925,000 VND