Giá vàng PNJ lúc: 9:07 ngày: 14/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:07 ngày: 14/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,070,000 VND 3,107,000 VND
SJC 3,360,000 VND 3,440,000 VND
Vàng 24K 3,015,000 VND 3,095,000 VND
Vàng 18K 2,196,000 VND 2,336,000 VND
Vàng 14K 1,686,000 VND 1,826,000 VND