Giá vàng PNJ lúc: 9:07 ngày: 11/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:07 ngày: 11/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,190,000 VND3,225,000 VND
SJC3,469,000 VND3,475,000 VND
Vàng 24K3,115,000 VND3,205,000 VND
Vàng 18K2,279,000 VND2,419,000 VND
Vàng 14K1,750,000 VND1,890,000 VND