Giá vàng PNJ lúc: 9:07 ngày: 11/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:07 ngày: 11/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,190,000 VND 3,225,000 VND
SJC 3,469,000 VND 3,475,000 VND
Vàng 24K 3,115,000 VND 3,205,000 VND
Vàng 18K 2,279,000 VND 2,419,000 VND
Vàng 14K 1,750,000 VND 1,890,000 VND