Giá vàng PNJ lúc: 9:06 ngày: 05/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:06 ngày: 05/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB31,900 VND32,300 VND
SJC34,980 VND35,040 VND
Vàng 24K31,300 VND32,100 VND
Vàng 18K22,290 VND23,690 VND
Vàng 14K17,110 VND18,510 VND