Giá vàng PNJ lúc: 9:06 ngày: 05/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:06 ngày: 05/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 31,900 VND 32,300 VND
SJC 34,980 VND 35,040 VND
Vàng 24K 31,300 VND 32,100 VND
Vàng 18K 22,290 VND 23,690 VND
Vàng 14K 17,110 VND 18,510 VND