Giá vàng PNJ lúc: 9:05 ngày: 07/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:05 ngày: 07/08/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB2,958,000 VND2,993,000 VND
SJC3,278,000 VND3,290,000 VND
Vàng 24K2,900,000 VND2,980,000 VND
Vàng 18K2,110,000 VND2,250,000 VND
Vàng 14K1,618,000 VND1,758,000 VND