Giá vàng PNJ lúc: 9:05 ngày: 07/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:05 ngày: 07/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 2,958,000 VND 2,993,000 VND
SJC 3,278,000 VND 3,290,000 VND
Vàng 24K 2,900,000 VND 2,980,000 VND
Vàng 18K 2,110,000 VND 2,250,000 VND
Vàng 14K 1,618,000 VND 1,758,000 VND