Giá vàng PNJ lúc: 10:15 ngày: 25/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:15 ngày: 25/08/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,212,000 VND3,252,000 VND
SJC3,475,000 VND3,530,000 VND
Vàng 24K3,162,000 VND3,242,000 VND
Vàng 18K2,307,000 VND2,447,000 VND
Vàng 14K1,772,000 VND1,912,000 VND