Giá vàng PNJ lúc: 10:15 ngày: 25/08/2015

Nguồn PNJ lúc: 10:15 ngày: 25/08/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,212,000 VND 3,252,000 VND
SJC 3,475,000 VND 3,530,000 VND
Vàng 24K 3,162,000 VND 3,242,000 VND
Vàng 18K 2,307,000 VND 2,447,000 VND
Vàng 14K 1,772,000 VND 1,912,000 VND