Giá vàng PNJ lúc: 9:01 ngày: 26/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:01 ngày: 26/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,245,000 VND 3,280,000 VND
SJC 3,492,000 VND 3,498,000 VND
Vàng 24K 3,180,000 VND 3,260,000 VND
Vàng 18K 2,320,000 VND 2,460,000 VND
Vàng 14K 1,782,000 VND 1,922,000 VND