Giá vàng PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3.218.000 đ/chỉ3.253.000 đ/chỉ
SJC3.489.000 đ/chỉ3.495.000 đ/chỉ
Vàng 24K3.142.000 đ/chỉ3.222.000 đ/chỉ
Vàng 18K2.292.000 đ/chỉ2.432.000 đ/chỉ
Vàng 14K1.760.000 đ/chỉ1.900.000 đ/chỉ