Giá vàng PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3.218.000 đ/chỉ 3.253.000 đ/chỉ
SJC 3.489.000 đ/chỉ 3.495.000 đ/chỉ
Vàng 24K 3.142.000 đ/chỉ 3.222.000 đ/chỉ
Vàng 18K 2.292.000 đ/chỉ 2.432.000 đ/chỉ
Vàng 14K 1.760.000 đ/chỉ 1.900.000 đ/chỉ