Giá vàng PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,218,000 VND 3,253,000 VND
SJC 3,489,000 VND 3,495,000 VND
Vàng 24K 3,142,000 VND 3,222,000 VND
Vàng 18K 2,292,000 VND 2,432,000 VND
Vàng 14K 1,760,000 VND 1,900,000 VND