Giá vàng PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:01 ngày: 01/06/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,218,000 VND3,253,000 VND
SJC3,489,000 VND3,495,000 VND
Vàng 24K3,142,000 VND3,222,000 VND
Vàng 18K2,292,000 VND2,432,000 VND
Vàng 14K1,760,000 VND1,900,000 VND