Giá vàng PNJ lúc: 9:00 ngày: 01/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:00 ngày: 01/09/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,152,000 VND3,192,000 VND
SJC3,410,000 VND3,445,000 VND
Vàng 24K3,104,000 VND3,184,000 VND
Vàng 18K2,263,000 VND2,403,000 VND
Vàng 14K1,738,000 VND1,878,000 VND