Giá vàng PNJ lúc: 9:00 ngày: 01/09/2015

Nguồn PNJ lúc: 9:00 ngày: 01/09/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,152,000 VND 3,192,000 VND
SJC 3,410,000 VND 3,445,000 VND
Vàng 24K 3,104,000 VND 3,184,000 VND
Vàng 18K 2,263,000 VND 2,403,000 VND
Vàng 14K 1,738,000 VND 1,878,000 VND