Giá vàng PNJ lúc: 8:55 ngày: 15/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:55 ngày: 15/05/2015
Loại vàngMua vàoBán ra
PNJ – DAB3,241,000 VND3,281,000 VND
SJC3,503,000 VND3,510,000 VND
Vàng 24K3,177,000 VND3,257,000 VND
Vàng 18K2,318,000 VND2,458,000 VND
Vàng 14K1,780,000 VND1,920,000 VND