Giá vàng PNJ lúc: 8:55 ngày: 15/05/2015

Nguồn PNJ lúc: 8:55 ngày: 15/05/2015
Loại vàng Mua vào Bán ra
PNJ – DAB 3,241,000 VND 3,281,000 VND
SJC 3,503,000 VND 3,510,000 VND
Vàng 24K 3,177,000 VND 3,257,000 VND
Vàng 18K 2,318,000 VND 2,458,000 VND
Vàng 14K 1,780,000 VND 1,920,000 VND